Νέα

Η ζήτηση της Κίνας θα αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 12%

2018-08-07

Μέχρι το 2014, η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης με πρόσθετη ζήτηση. Πριν από το 2019, η πρόβλεψη θα γίνει Βόρεια Αμερική, η Δυτική Ευρώπη και η Ιαπωνία ανέρχονται σε περισσότερες αγορές.

Με τη ζήτηση σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, η ανθεκτικότητα της βιομηχανίας καταναλωτών ξεκινά από το 2007-2009 και σταδιακά αποκαθιστά την ευημερία.

Τα ρουλεμάν εκφόρτωσης υψηλού ενδιαφέροντος αναμένεται να προωθήσουν οχήματα, εκσκαφείς, μεταφορείς, εργαλειομηχανές και κατασκευή άριστης απόδοσης και αυξημένης παραγωγής.