Νέα

2010 Εγγραφή αριθμού διπλώματος ευρεσιτεχνίας LYC

2018-08-07
Στερεά στον κόσμο που φέρει την τεχνολογία αιχμής, συνεχίζει να συμβάλλει στην προσαρμογή της δομής των προϊόντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία εκβιομηχάνισης, συμβάλλοντας στη βελτίωση των πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων και στην καλλιέργεια της ανεξάρτητης πνευματικής ιδιοκτησίας αναβάθμισης της πνευματικής ιδιοκτησίας ως προϊόντων ανάπτυξης εστίασης, το πλαίσιο ασπίδας και το σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας και της πόλης, καθώς και η μηχανή ακριβείας και το αυτοκίνητο που φέρει κατευθυντικά προϊόντα των αναπτυξιακών προσπαθειών, καινοτομία στον σχεδιασμό προϊόντων και επεξεργασία και δοκιμή πτυχών της βασικής τεχνολογίας. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία τελειοποιήσει περαιτέρω το σύστημα της διαχείρισης του έργου, αύξηση της εξέτασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διατριβή και τεχνικά πρότυπα, κίνητρα.