Νέα

Specific Models Of Control, Guide Bearings, Roller Bearings, Load Table

2018-08-07

1. Γραμμικός οδηγός κυλίνδρων οδηγού κυλίνδρων LFR: LFR5302 KDD, LFR5302, NPP και LFR5201-KDD και LFR5201-NPP και LFR5201-14KDD και LFR5201-14NPP και LFR5204-16KDD και LFR5204-16NPP και LFR5206 -20KDD και LFR5206-20NPP και LFR5206-25KDD και LFR5206-25NPPα € LFR5207-30KDDα € LFR5207-30NPPα € LFR5208-40KDD € LFR5208-40NPP

2. SG series of guide roller: SG10, LFR50/4NPP, SG15, SG5RS, and SG15-10, and SG15-1, SG20, SG6RS, and SG20-1, SG25, SG8RS, and SG25-1, SG35, SG12RS

3. LR series roller bearings – high-precision double-row angular contact ball bearing: LR ... ... KDD,3057....,3067.....,3058....,3068,LR200 NPPU(361200R)361201R(LR201NPPU)361202R(LR202NPPU)

361203R (LR203NPPU) 361204R (LR204NPPU) 3612050R (LR205NPPU) (361206R) LR206NPPUα € 361207R = LR207NPPU LR208 NPPU = 361208R

4. Τα έδρανα LV σειράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως για κυλινδρικές ράγες οδηγήσεως ή οδηγοί σχήματος V 120 W °: LV 20/7 ZZ και LV 20/8 ZZ και LV20 / 10ZZ και LV 202-38 ZZ και LV 202 -40 ZZ και LV 201 ZZ και LV 201-14.2RS και LV 202-41 ZZ και LV 203 ZZ και LV 204-57 ZZ και LV 204-58 ZZ

5. Ρουλεμάν κυλίνδρων καθοδήγησης είναι οι τροχοί w: W0, W1, W2, W3, W4, W0X, W1X, W2X, W3X, W4XL, W4XXL, W1SSX, W2SSX, W3SSX, W4SSX

6. Τροχός ευθυγράμμισης με προσανατολισμό V (τροχούς ευθυγράμμισης) - και AT σε σειρά εδράνων: A507.2ZA507.2RSA603.2ZA603.2RSA806.2ZA806.2RSA1001.2ZA1001.2RSA1002.2ZA1002.2RSA1500.2ZA1500.2RSAT8E00 *

7. Σειρήνες ρουλεμάν γωνιακής επαφής σειράς LR5200 με κυλινδρικούς κυλινδρικούς κυλινδρικούς ή κυλινδρικούς κυλίνδρους οδήγησης 305700ZZ = LR5200KDD 305701ZZ = LR5201NPPU 305702ZZ = LR5202NPPU 305703ZZ = LR5203NPPU 305704ZZ = LR5204NPPU

305705ZZ = LR5205NPPU 305706ZZ = LR5206NPPU 305707ZZ = LR5207NPPU 305708ZZ = LR5208NPPU 305800ZZ = LR5200KDDU305801ZZ = LR5201KDDU305802ZZ = LR5202KDDU 305803ZZ = LR5203KDDU

305804ZZ = LR5204KDDU 305804-2RSR = LR5204NPPU 305805ZZ = LR5205KDDU

305805-2RSR = LR5205NPPU 305806ZZ = LR5206KDDU 305807ZZ = LR5207KDDU 305808ZZ = LR5208KDDU