Νέα

Κυλίνδρους τροχιάς από χάλυβα

2019-03-21

λεπτομέρειες προιόντος

   

Βασικές προδιαγραφές / Ειδικά χαρακτηριστικά:

Carbon Steel Track Rollers
 
  • Περιγραφή

  • Metric size and inch size

  • Μεγάλη εμβέλεια

  • Σειρά μετρικών σειρών και ιντσών:

    • Μετρητική σειρά: STO, RSTO, NA22, 2RS, RNA22, 2RS, NATR, NATR, ΡΡ, NATV, NATV, ΡΡ, NUTR, ETC, KR, KRE, KR, PP, KRV, PP, KRVE , PP, NUKR και ETC

    • Inch σειρές: CRY, V, CRY, VUU, ETC, CR και CRH