Νέα

Ακρίβεια φέρουν τα ρουλεμάν ακριβείας

2019-03-21

Bearings, precision bearings and plain from the following are distinguished:

1, οι τιμές μεγέθους δεν είναι οι ίδιες, οι διαστάσεις προϊόντων υψηλής ακρίβειας (εσωτερική διάμετρος, εξωτερική διάμετρος, έλλειψη κ.ο.κ.) από το λευκό

Ρουλεμάν ακριβείας

Ρουλεμάν ακριβείας (10)

Χαμηλός βαθμός χαμηλότερης αξίας στις απαιτήσεις του προϊόντος.

2, οι απαιτήσεις ακρίβειας δρομολόγησης δεν είναι οι ίδιες, τα προϊόντα με ακρίβεια περιστροφής υψηλής ακρίβειας (ακτινική διόγκωση, εξωτερική διάμετρος με το ρυθμό, άλμα μεταφορέα κυλίνδρων άκρου και ούτω καθεξής) είναι χαμηλότερα από την τιμή ακριβείας αυστηρών απαιτήσεων για προϊόντα.

3, η ποιότητα επιφάνειας και επιφάνειας της ζητούμενης τιμής δεν είναι το ίδιο σχήμα, η ποιότητα επιφάνειας υψηλής ακρίβειας του προϊόντος και η επιφάνειά του (κυλινδρική επιφάνεια ή τραχύτητα επιφανείας του οδοστρώματος, απόκλιση απόκλισης στρογγυλεμένου σχήματος, χαντάκι κ.λπ.) είναι χαμηλότερες από την τιμή ακριβείας των αυστηρών απαιτήσεις για τα προϊόντα ·

4, high accuracy grade of the product and its materials than the average grades of the material properties of the products is desirable.

Under normal circumstances, rolling bearing accuracy of the finished product is divided into the following six levels (from low to high): 0;6;6X;5;4;2.