Νέα

Μικροσκοπική αστοχία

2019-03-21
Τα μινιατούρα ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης στην αποτυχία περίπου 40% είναι η σκόνη, η βρωμιά, τα υπολείμματα και η ρύπανση που προκαλείται από τη διάβρωση. Η μόλυνση προκαλείται συνήθως από εσφαλμένη χρήση και τα δυσμενή περιβάλλοντα που προκαλούνται από αυτό προκαλούν ζητήματα ροπής και θορύβου. Η αποτυχία της μινιατούρας που προέρχεται από το περιβάλλον και τη ρύπανση μπορεί να αποφευχθεί, αλλά και με απλή παρατήρηση με γυμνό μάτι μπορεί να καθορίσει την αιτία αυτής της αποτυχίας. Όσο η χρήση και εγκατάσταση εύλογου, η διάβρωση των μικροσκοπικών τριβέων είναι εύκολο να αποφευχθεί. Χαρακτηριστικά διάβρωσης αφήνονται στη μινιατούρα διαδρομή του δακτυλίου του εδράνου με φορτίο πρόσκρουσης ή εσφαλμένη τοποθέτηση της εσοχής. Η διάβρωση συμβαίνει συνήθως όταν το φορτίο υπερβαίνει το όριο απόδοσης. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, έτσι ώστε το φορτίο στο δακτύλιο της μινιατούρας να έχει διαβρωθεί. Η μικροεξέλιξη στους δακτύλιους των εδράνων θα παράγει θόρυβο, δόνηση και πρόσθετη ροπή στρέψης.